Välj en sida

GolfKiropraktorn

Behandling för
optimal & smärtfri
golfsving

Kiropraktisk behandling för golfspelare innebär inte enbart att man smärtbehandlar och minimerar risken för skador, den optimerar även golfsvingen genom ökad stabilitet och rörlighet.

Rehab & Optimering

Dagens forskning visar att problem med ländryggen är en av de vanligaste skadorna hos golfspelare eftersom svingen är en repetitiv rörelse. Effekten av detta blir att man drar sig för att spela så ofta som man vill och i förlängningen så är det oundvikliga ett faktum – man slutar.

Kiropraktisk behandling för golfspelare innebär inte enbart att man smärtbehandlar och minimerar risken för skador, den optimerar även golfsvingen genom ökad stabilitet och rörlighet. Detta är också en av anledningarna till varför så många av tourspelarna använder sig av kiropraktik regelbundet.

GolfKiropraktorn
GolfKiropraktorn

När kiropraktik gör skillnad

Om du har tydliga besvär, och din golf är kraftigt påverkad

Om du vill fortsätta spela, och minimera risken för skador

Om du vill bli en bättre golfspelare, och öka din prestationsförmåga

Undersökning & behandling

Vid ditt första besök görs en noggrann kiropraktisk undersökning, vilket innebär att leder och muskler undersöks. Utöver detta genomförs en specifik funktionell golfanalys där man genom olika rörelser kan bedöma var problem finns eller kan uppstå och utifrån resultatet kan följande behandlingar utföras;

Kiropraktisk manipulation av leder

Stretching av sammandragen muskulatur

Tryck- eller nålbehandling av sk triggerpunkter

Individuellt träningsprogram för att ge ökad stabilitet samt rörlighet i enskilda leder

GolfKiropraktorn
Martin Wiklund, GolfKiropraktorn

Martin Wiklund

Leg Kiropraktor, Lic TPI Medical Practitioner
Lic Grays Functional Golf Specialist

Som legitimerad kiropraktor med över 25 års erfarenhet, erbjuder jag behandling för en optimal och smärtfri golfsving. Mitt intresse för träning och hälsa har alltid varit stort, liksom mitt engagemang för golf. Under min karriär har jag arbetat med allt från elitidrottare till långtidssjukskrivna och ….

Case

GolfKiropraktorn - behandling

Elitspelaren återupptar sin satsning efter behandlingen

En kvinnlig elitspelare kontaktar mig för smärta i lägre ländryggen med utstrålning i höger ben vid golfspel. Hon har tidigre besökt en ortoped som konstaterat diskbuktning i nedersta ländryggen. Vid den kiropraktiska undersökningen upptäcker jag en försämrad rörlighet i bröstryggen.

Undersökningen visar även att höftböjarmuskulaturen är för kort samt en lättare muskulär instabilitet runt ländryggen. Allt detta medför att patienten istället för att rotera i bröst- ryggen och höfterna tar ut rörelsen i ländryggen, vilket ger förslitning och smärta. Målen med behandlingen blir därför att stabilisera ländryggen, öka rörligheten i bröstryggen och höfterna och efter tre månaders intensiv träning och behandling kan patienten spela golf på elitnivå igen utan smärta.

GolfKiropraktorn - behandling

Glädjen till spelet tillbaka när smärtan försvann

En 54-årig aktiv golfspelare söker hjälp för återkommande smärta i höger höft efter golfspel. Röntgen konstaterar en cysta i övre delen av höft leden, dock utan förslitning. Vid undersökningen noteras en smärtsam inskränkt inåtrotation av höger höftled och efter tre behandlingar samt två veckors egenbehandling med övningar kan patienten spela golf igen utan smärta.

GolfKiropraktorn - behandling